Kompjuterska dijagnostika

Kompjuterska dijagnostika

U našem servisu kompjuterska dijagnostika se vrši najsavremenijim uredjajem na svetskom tržištu, pored toga korisnici usluga bi trebalo da znaju da je velika razlika izmedju čitanja -brisanja grešaka i prave dijagnostike vašeg automobila, šitanjem-brisanjem grešaka se ne može utvrditi tačan problem na vozilu za to je potrebno znanje i iskustvo osobe koja radi dijagnostiku.