Servisiranje i punjenje klima

Servisiranje i punjenje klima

Uslugu punjenja klima uredjaja vršimo uredjajem BOSCH ACS650, uslugu dezinfekcije klima uredjaja vršimo uredjajem winns takodje vršimo i uslugu ispiranja sistema klima uredjaja u koliko je vaš stari kompresor klima uredjaja bio oštećen ovaj postupak je obavezan kako se ne bi oštetio i novi kompresor.

Punjenje klime

   

 

Dezinfekcija klime

        

 

Ispiranje sistema usled oštećenja kompresora